بیسیم دستی سپورا SC20

بیسیم دستی سپورا SC20 بسیار مقاوم، با دوام و هوشمند می باشند و عملکرد فوق العاده ای حتی در شرایط سخت دارند. بیسیم دستی سپورا SC20 دارای سیستم های حفاظتی محیطی IP65، IP66، IP67 و IP68 می باشد و دارای طراحی آسان و تمیز است و به آنها اجازه می دهد تا در جریان آب شسته شوند.

این بیسیم دستی تترا دارای تکنولوژی پیشرفته بسیار متنوع می باشد.