بیسیم سپورا SRG3900

بیسیم سپورا SRG3900 بهترین بیسیم ثابت/خودرویی تترا می باشد. این مدل بیسیم سپورا در وسایل نقلیه آتش نشانی، آمبولانس، قطارها، هلی کوپترها، استخراج معدن و … به کار می رود. بیسیم سپورا SRG3900 سازگار، انعطاف پذیر و بسیار هوشمند است.

علاوه بر توان RF بالا SRG دارای VCO دوم برای حالت دروازه است که اجازه دسترسی رادیوهای قابل حمل به شبکه را از طریق SRG در مناطق حاشیه ای می دهد. در بسیاری از موارد این می تواند برای صرفه جویی قابل توجهی در زیرساخت های شبکه با طراحی برای تلفن همراه، اما پوشش قابل حمل را فراهم می کند.