راه بند

راهبند سیستمی مناسب جهت کنترل تردد در کلیه مکانها محسوب می شود .

استفاده از راهبندها را می توان به وفور در پارکینگ ها ،عوارضی ها و ورودی بعضی خیابانها مشاهده کرد.

راهبندها به دو صورت اهرمی و ستونی تقسیم می شوند که راهبند اهرمی استفاده عمده راهبندها را به خود اختصاص داده و همانطور که می دانید شامل یک استوانه حدودا یک متری است و یک اهرم به طول مناسب تا هشت متر است.گفتنی است که این نوع راهبند ارزانترین نوع راهبند نیز هست.

اگر منظور از استفاده ی راهبند برای مکانی با عبور و مرور زیاد باشد از راهبند با سیستم الکتروهیدرولیک استفاده می شود و در صورت تردد پایین راهبند الکترو مکانیک پیشنهاد می شود.این سیستم کاملا آرام و بی صدابوده و دارای محافظ حرارتی می باشد.